افتخارات دانش آموختگان یو سی مس (جهانی، کشوری، استانی)

اراده های آهنین ایدامی پلاس
کسب مقام اول جهانی توسط محمدحسن خیرآبادی در بیست و چهارمین دوره مسابقات جهانی یوسی مس کامبوج 2019
محمدحسن خیرآبادی
مسابقات کامبوج 2019