تبریک روز معلم

تبریک روز معلم توسط سرکار خانم قرایی مدیر آموزش موسسه علمی آموزشی نواندیشان پرتو راه ابریشم اردیبهشت ماه 1399 https://ucmas-khrazavi.ir/wp-content/uploads/2020/05/IMG_1035.mov